Tradične k ucelenému bojovému umeniu patrí schopnosť pomôcť sebe a ostatným vo všetkých životných oblastiach, ako aj schopnosť bojovať s alebo bez zbraní.

 

 

WTU  využíva koncept, ktorý podporuje ľudí, aby sa sami znovu vzchopili - vnútorne aj navonok.

 

Vo WTU neexistuje rozčlenenie na oddelené časti.

Všetky relevantné schopnosti sa vyučujú od začiatku v odvetviach.

Lekcie so všetkých odvetvý nájdeme v každej WTU hodine.

 

Odvetvia WTU sú: FIGHT, GUILD, HEALTH, DRILL, FORCES a Arts a Martial Arts. V každom tomto odvetvý budujeme pomocou troch Wing Tsun princípov deväť vlastností ľudskej prirodzenosti. Odvetvia nie sú oddelené časti, ale každá hodina zahŕňa aspekty z viacerých odvetvý.

  

Ďalšie informácie o Wing Tsun Universe sa dozviete na tréningu