Vitahochdrei (vitalita troch naj) je koncept vitality, s ktorým sa môžu harmonizovať a optimalizovať najdôležitejšie elementy - pohyb, vnímanie a uvoľnenie.

 

Uskutočňuje sa formou koučingu, ako aj formou seminárov. 

 

Pozostáva z cvičení, ktorých základom sú princípy a vlastnosti Wing Tsun Universe (WTU), a ktoré pracujú so senzibilitou, rovnováhou a uvoľnenosťou.


Vo WTU cvičeniach sa pohybujeme so súladom s prirodzenými danosťami človeka, ktoré sa evolučne vyvíjali k mnohostrannosti a nie k jednostrannosti.

 

 

Naše pohyby zaisťujú rovnováhu k jednostranným vplyvom života, ktorý je ovplyvnený priemyslom a popri schopnostiach obrany zvyšujú aj všeobecnú kvalitu života.