WTU Wing Tsun       

Azijské Wing Tsun + Európske zbrane /GUILD/

 

                    so základmými WTU Princípmi

 

WTU Wing Tsun je prvý kruh (Exoteric Circle)  WTU.

 

            SebaPresadenie - VlastnáOchrana - SebaObrana

 

Obsah pohybového tréningu bez zbraní je zameraný na obranu, na rozvíjanie dôležitých schopností pri konflikte alebo spore a na ich vzájomnú harmonizáciu.

 

Pri poskytovaní tohto programu nám záleží na intuitívnom použití konceptu správania, pri ktorom zohrávajú podstatnú úlohu individuálne danosti.

 

Rovnako, ako v skutočnom živote, tu nie sú žiadne obmedzenia. Je jedno, o aký útok sa jedná- nemôže sa nič vylúčiť.

Cvičenia sú pre nás len pomocné nástroje, ktoré v praktizovaní prehlbujú a rozvíjajú dané schopnosti, ktoré sú v boji absolútne nevyhnutné.

 

Zdravotné pohyby vychádzajú z princípov a vlastnosti Wing Tsun Univers (WTU).

Veľa cvičení, ktoré súvisia s pohyblivosťou, rovnováhou a uvoľnenosťou spadajú vo WTU do tejto oblasti.


Vo WTU cvičeniach sa pohybujeme v súlade s prirodzenými možnosťami človeka, ktoré sa evolučne vyvíjali k mnohostrannosti a nie k jednostrannosti.

Naše pohyby pôsobia vyrovnávajúco k jednostrannému životu spôsobenému priemyselnou dobou a popri schopnostiach obran,y zvyšujú aj všeobecnú kvalitu života.

 

Nepredávame techniku - sprostredkovávame schopnosti!