V Lige veteránov sa ľudia od zlatého stredného veku učia opäť prirodzene a zdravo pohybovať. Učia sa schopnosti brániť so svojimi telesnými danosťami, ako aj s pomôckami rozličného druhu ako napr. chodecká palica a kabelka


Tým sa učia, ako sa nezraniť v nebezpečnej situácií a získajú nový pocit zo života.