Pre výuku pozry školy

 

Naša ponuka pre mladých ľudí: 

WTU Young Bloods

 

Wing Tsun Universe- WTU deti

 Pomáhame deťom od 6 do 14 rokov získať väčšiu istotu v živote a podporujeme tak rozvoj Vašich detí k nezranenému a úspešnému človeku!

 

Leží nám na srdci umožniť Vašim deťom zdravý a istý štart do života!

 

S našim WTU Young Bloods výučbou posilňujeme sebavedomie - náš pohybový program "dáva krídla"!

 


Pohybom, hrou a zábavou motivujeme k tomu, aby si našli prirodzený, individuálny pohybový rozsah a naučíme ich, ako sa správať v nebezpečenstve riešiť konfliktné situáciácie. Okrem toho sa v učebnom pláne nachádza výber techník sebaobrany, ktoré sú primerané veku; osvojovanie si hodnôt a pohybové hry.

Základ tvoria techniky sebaobrany, prispôsobené veku, ktoré zahŕňajú aj správne nasadenie hlasu a držanie tela. V prípade núdze naozaj fungujú! 

 

Navyše patrí k nášmu učebnému plánu aj rozvýjanie čestnosti a etiky.