WTU Forces sa volá náš nový program pre bezpečnostné sily a pre tých, ktorí sa nimi chcú stať. Výber špeciálnych možností pre túto oblasť je dohodnutý exkluzívne na začiatku kurzov alebo seminárov.

 

Ceny a obsahy na vyžiadanie.


 

Nepredávame techniku - sprostredkujeme schopnosti!