Allgemeine Geschäftsbedingungen

Všeobecné obchodné podmienky
1. PODMIENKY NÁKUPU A PREDAJA

Podmienky nákupu a predaja WTU SSS platia len pre produkty na stiahnutie v on-line obchode na stránke http://www.wtu-sss.com. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania. Všetky ceny sú uvedené v eurách. Cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty, platnú v čase odoslanie objednávky.

2. PRÁVO NA OSTÚPENIE
Po ukončení procesu objednania a následnom odovzdaní hesla, pre možnosť sťahovania v chránenej časti, nie je možné objednávku stornovať.


3. VLASTNÍCTVO
Video nahrávky podliehajú autorským právam. Nie je povolené žiadne neoprávnené kopírovanie, šírenie a používanie na reklamné účely . Toto sa vzťahuje aj na časti týchto dát (nahrávok). Nie je povolené ani šírenie prístupového kódu, slúžiaceho na sťahovanie.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Akceptujeme platby prostredníctvom paypal. .Paypal akceptuje všetky kreditné karty.. 

6. RUČENIE

Ak nie je dohodnuté výslovne ináč, sú ďalšie nároky objednávateľa vylúčené - nie je podstatné, z akých právnych dôvodov.


WTU neručí za následky spôsobené neprimeraným použitím ukázaných cvičení.


7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s nariadeniami o ochranou osobných údajov Vás dôrazne upozorňujeme, že v rámci plnenia zmluvy, budú Vami poskytnuté údaje, mená, adresy, telefónne čísla a čísla faxu a emailové adresy ako aj spôsob platby zákazníkov uložené na dátový nosič s cieľom starostlivosti ( účtovná evidencia, zákaznícka karta). Tieto údaje NEBUDÚ poskytnuté TRETEJ strane.

Okrem toho sa môžu na nás server ukladať aj informácie poskytnuté pri Vašej návšteve na wtu-sss.com o prístupe ( dátum, čas, stránka, ktorú si prezeráte).Tieto dáta sa nevzťahujú na konkrétnu osobu, ale sú anonymizované. Používame ich výhradne k štatistickým účelom.

Rovnako sa môžu, pri Vašej návšteve, uložiť dáta do Vášho počítača. Tieto dáta uľahčujú používanie webovej stránky (cookies). Máte možnosť túto funkciu deaktivovať .upravením nastavenia vo vašom prehliadači. V tomto prípade však môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti webovej stránky.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

V prípade, že bude ktorékoľvek z ustanovení VOP neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP. Neplatné nariadenie bude nahradené platným v súlade s predpokladanou požiadavkou zmluvných partnerov. WTU si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť. .

9. VYUŽITELNOSŤ PRÁVA

Na túto zmluvu sa viaže výhradne rakúske právo s výhradou dohody o uzavieraní medzinárodných kúpnych zmlúv a medzinárodnom nákupe tovarov -CISG

Finanzamt Gmunden Vöcklabruck
Steuernummer 054/5540
UID-Nummer: ATU 24666001
Miller-von-Aichholz-Straße 26d, 4810 Gmunden

Wing Tsun Universe (WTU)
Alfred Johannes Neudorfer
Gmunden Vöcklabruck
Poučenie o odvolaní a formulár
Po ukončení procesu objednania a následnom odovzdaní hesla, pre možnosť sťahovania v chránenej časti, nie je možné objednávku stornovať.