Datenschutzerklärung


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Táto webová stránka používa nástroj pre webovú analýzu Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho užívania webovej stránky. Informácie o Vašom užívaní tejto webovej stránky vytvorené pomocou cookies se spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam se ukladajú. V prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke však Google najprv skráti Vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša celá IP adresa a tam sa potom skracuje.
Z poverenia prevádzkovateľa tejto webové stránky využíva Google tieto informácie k vyhodnocovaniu Vášho užívania webovej stránky, k zostavovaniu prehľadov o aktivitách na webové stránke a k poskytovaniu ďalších služieb pre prevádzkovateľa webové stránky, spojených s užívaním webové stránky a internetu. IP adresa zištená v rámci Google Analytics od Vášho prehliadača nebude spojovaná s inými dátami spoločnosti Google. Ukladanie cookies môžete zabrániť pomocou príslušného nastavenia softwaru svojho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť eventuálne využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na Vaše užívanie webovej stránky (vrátene Vašej IP adresy) u spoločnosti Google a rovnako ich spracovanie spoločnosťou Google. K tomu si stiahnete plug-in prehliadač, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) a nainštalujete.

Bližšie informácie o užívateľských podmienkach a ochrane osobných údajov nájdete na Google Analytics Bedingungen príp. na Google Analytics Übersicht. Upozorňujeme Vás, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód "gat._anonymizeIp();" , s cieľom zaručiť anonymizovaný zber IP-adries (tzv.. IP-Masking)


reCAPTCHA

Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/